BARN OCH UNGDOMSHEM

Mariahemmet

Ett hem med 20 platser för pojkar som är föräldralösa. Målet är att ge dem en trygg uppväxt där lek och utbildning går hand i hand. Till Mariahemmet kommer föräldralösa pojkar från närområdet i Mashuru och Nairobi.

Mashuru ligger 13 mil sydväst från Nairobi och New Life Missions huvudstation. Hemmet byggdes 1993 eftersom behovet fanns att erbjuda pojkar en annan boendeform med inriktning på utbildning, odling, undervisning i el, snickeri och rörmockeri.

Många av pojkarna har haft ett liv som gatubarn präglat av kriminalitet. En miljö som är skadlig och destruktiv för unga människor. Därför erbjuder Mariahemmet en trygg och lantlig uppväxt. Där pojkarna får stöd och hjälp att slutföra sina grund och gymnasieutbildningar. På ett 5 hektar stort land, finns en egen djupborrad brunn. En del av området lär sig pojkarna att odla grönsaker.

TACK för din gåva den ger hopp om en FRAMTID för pojkarna.

Kari Anne flickhem

I Kenya praktiseras fortfarande könsstympning på flickor. En folkgrupp som utför detta är massajerna.

Flickorna räknas inte som vuxna innan omskärelsen. Enligt lagen är detta förbjudet, men traditionerna är djupa och ritualerna utförs ändå. Många flickor önskar inte genomgå denna process. De behöver skydd och hjälp för att kunna stå emot och i samarbete med myndigheterna har New Life Mission öppnat Kari Anne Flickhem i Mashuru där flickorna får ett tryggt boende.

Ett annat viktigt mål är att slutföra studierna och få kunskap om deras rättigheter. Att återskapa brutna relationer med familjen. I dag bor 14 flickor på Kari-Anne flickhem.

Könsstympning är alltför vanligt i många länder. Ingreppet kan leda till infektioner, infertilitet och i värsta fall döden. Ofta är det en barnmorska som utför stympningen, i tron om att det är nödvändigt och för flickans utveckling .

Samariten 

Barnen bor på barnhemmet i kortare eller längre perioder beroende på det enskilda behovet. Att låta varje barn få möjlighet till en trygg barndom där lek och lärdom går hand i hand är ett av våra mål. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Samariten har 40-50 barn på barnhemmet i åldern 0 till 18 år. Samariten barnhem tar först och främst emot barn som har en förälder i fängelse.  Enligt kenyanska myndigheters riktlinjer är det först och främst föräldralösa barn som ska bo på barnhem, men även barn som kommer från svåra förhållanden tas emot. Samariten tar även emot barn vars föräldrar är döda eller sjuka i aids. 

Alla barn i skolålder går på missionens egen förskola eller på en närliggande grundskola. När barnet flyttar hem igen fortsätter barnet utbildningen i sin hemmiljö.För New Life Mission är det viktigt att ha kontakt med barnets familj. De barn som har möjlighet åker hem till familjen över loven. Vi uppmuntrar även familjen att ha regelbunden kontakt med hemmet.