OM OSS

Organisationen som arbetar på uppdrag av barn. Med mission och bistånd samarbetar vi för barnens framtid.

Stiftelsen New Life mission med verksamhet i tre länder och 70 anställda har sitt huvudkontor i Östergötland. Styrelsen har en lång erfarenhet av internationellt arbetet i Afrika. Majoriteten av våra anställda är lokalanställda, arbetet i Sverige leds av en Operativ Ledare. Vi hjälper människor att bli självförsörjande och komma ur fattigdomen.

Vi arbetar med att skydda barn och unga mot alla former av våld, övergrepp och exploatering. Tillsammans säkerställer vi våra arbetsmetoder att alla som representerar oss, inte på något sätt skadar kränker eller utsätter barn och unga för risk att drabbas av någon form av våld.

FINANSIERING 

Finansiering
Stiftelsens intäkter kommer ifrån privatpersoner, företag, organisationer, secondhandbutiker och församlingar. Våra privata GIVARE utgör en viktig del av vår finansiering och är mycket viktigt för att kunna planera långsiktigt. Vi är med i 90-konto och kontrolleras av svensk insamling. Det innebär att minst 75 % av insamlade medel är ändamåls inriktat och max 25% får gå till administration. 

Varför är New Life Mission medlem av Tryggt Givande Giva Sverige?
Det är ett mycket viktigt uppdrag att säkra etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. Vi är medlemmar för att stärka kvalitet och styrning i insamlingsarbetet. Vi får hjälp med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. Vi följer en kvalitetskod för branschen. Vi kan också delta i utbildning och opinionsbildning.

Läs mer i våra årsredovisningar och rapporter här. 

HISTORIA

New Life mission grundades 1978 av missionärerna Bengt och Eila Sundh ifrån Sverige. Vars ursprungliga mål och kallelse var att nå ut med det kristna budskapet till Afrika. Genom bland annat besök i fängelserna utvecklades många sociala projekt som barnhem, matprogram, yrkesskolor med mera. Organisationen har växt till en NGO i Kenya med två huvudstationer som driver stora sociala insatser och församlingsverksamheter. Organisationen antog namnet New Life Mission för att erbjuda människor ett nytt liv med nya möjligheter.

1980/1990

1985
Samariten Barnhem invigdes för 50 barn

1988
Nya kyrkolokalen står färdig i Ongata Rongai med 600 sittplatser och 2 Gudstjänster varje söndag.

1988
Ny förskola med 3 klassrum i Ongata Rongai tas i bruk.

1989
Byggnation av Yrkesskola

1990
Öppnades yrkesskolan i Ongata Rongai, för bilmeknaniker/plåtslagare.

1993
Mariahemmet i Mashuru tar emot första pojkarna

1996
Massajerna i Mashuru inviger Kyrksalen med 200 sittplatser.

1996
Började samarbete med Rotary Läkarbank. Mashuru linjen öppnades.

1999
Nya Mariahemmet invigs med 20 platser

2000

2007
Vårdcentralen invigs med syfte att ge god omvårdnad till bland annat barn i slummen Quarre.

2008
Ges möjlighet till microlån för kvinnor som önskar starta verksamhet

2009
Kari Anne flickhem invigs som ger skydd mot barnäktenskap och könstypning i mashuru.

2010

 2010
Secondhandbutiken Bariki-Kenya öppnas i Hestra

2013
Secondhand butiken Källan i Nässjö invigs

2014
Konstruktion av dagiset på huvudstationen.

2015
Byggnation av säkerhetsmur runt om området, Ongata Rongai.
Byggnation av nya toaletter och duschar till 2 av barn-och ungdomshemmen.

2016
Startade mobilhälsoklinik i Mashuru.
Vattenreningsverk installerades på huvudstationen.
Aktivitetslokal byggdes och formades på en av de särskolorna som NLM stödjer.

2017
Fordornsprogrammet startade och tvätthallen installerades!
Aktivitetspool byggdes och invigdes för att barnen inom organisationen ska lära sig simma.
Omorganisation på Samaritens barnhem, första familjeenheten invigs!

2018
Bageriet byggs och inreds!
Ombyggnation och renovering av kyrkolokalen i Mashuru.

2019
Renovering och ombyggnad av NLM gästhus på huvudstationen.
Andra familjeenheten på Samaritens barnhem invigs!