New Life Mission | Vi bekämpar fattigdom!

Om oss

Om organisationen

Organisationen som arbetar på uppdrag av barn. Med mission och bistånd samarbetar vi för barnens framtid.

Stiftelsen New Life mission med verksamhet i tre länder och 70 anställda har sitt huvudkontor i Östergötland. Styrelsen har en lång erfarenhet av internationellt arbetet i Afrika. Majoriteten av våra anställda är lokalanställda, arbetet i Sverige leds av en Operativ Ledare. Vi hjälper människor att bli självförsörjande och komma ur fattigdomen.

Vi arbetar med att skydda barn och unga mot alla former av våld, övergrepp och exploatering. Tillsammans säkerställer vi våra arbetsmetoder att alla som representerar oss, inte på något sätt skadar kränker eller utsätter barn och unga för risk att drabbas av någon form av våld.

Finansiering

Finansiering
Stiftelsens intäkter kommer ifrån privatpersoner, företag, organisationer, secondhandbutiker och församlingar. Våra privata GIVARE utgör en viktig del av vår finansiering och är mycket viktigt för att kunna planera långsiktigt. Vi är med i 90-konto och kontrolleras av svensk insamling. Det innebär att minst 75 % av insamlade medel är ändamåls inriktat och max 25% får gå till administration. 

Varför är New Life Mission medlem av Tryggt Givande Giva Sverige?
Det är ett mycket viktigt uppdrag att säkra etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. Vi är medlemmar för att stärka kvalitet och styrning i insamlingsarbetet. Vi får hjälp med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. Vi följer en kvalitetskod för branschen. Vi kan också delta i utbildning och opinionsbildning.

Läs mer i våra årsredovisningar och rapporter här. 

Historia

New Life mission grundades 1978 av missionärerna Bengt och Eila Sundh ifrån Sverige.
Vars ursprungliga mål och kallelse var att nå ut med det kristna budskapet till Afrika.

Genom bland annat besök i fängelserna utvecklades många sociala projekt som barnhem, matprogram, yrkesskolor med mera.

Organisationen har växt till en NGO i Kenya med två huvudstationer som driver stora sociala insatser och församlingsverksamheter. Organisationen antog namnet New Life Mission för att erbjuda människor ett nytt liv med nya möjligheter.

1978/1990

1978

New Life Mission grundas och ett arbete med att rehabilitera ex-fångar inleds och drivs under 15 år på Joggo Road i Nairobi vilket också är NLMs kontor fram till 1985.

1983
NLM blir tilldelat ett land på 99 års leasing 20 km utanför Nairobi på en plats som heter Ongata Rongai. September samma år hägnar vi in NLM nya område på 1,5 ha.
Första byggnaden var en kombinerad förskola/kyrka av nedskickade trä containrar.

1985
Samariten Barnhem invigdes för 50 barn

1988
Ny förskola med 3 klassrum i Ongata Rongai tas i bruk.

1990
Invigning av yrkesskolan i Ongata Rongai, för bilmekaniker/plåtslagare.

1990
Nya kyrkolokalen står färdig i Ongata Rongai med 600 sittplatser och 2 Gudstjänster varje söndag.

1992
NLM får ett nytt land i Mashuru , 13 mil SÖ om Nairobi i hjärtat av Massai landet

1993
Mariahemmet i Mashuru tar emot första pojkarna

1996
Massajerna i Mashuru inviger Kyrksalen med 200 sittplatser.

1996
Började samarbete med Rotary Läkarbank i Mashuru med mobil hälsoklinik, startade sedan ytterligare en Mobilhälsoklinik i Magadi.

1999
Nya Mariahemmet invigs med 20 platser

2000

2000
Startade att börja borra brunnar runt om i Kenya först i samarbete med Rotary Läkarbank och sedan har det utvecklats till flera samarbetes partners.

2007
Vårdcentralen invigs med syfte att ge god omvårdnad till bland annat barn i slummen Quarre. Ongata Rongai

2009
Kari Anne flickhem invigs som ger skydd mot barnäktenskap och könstypning i Mashuru.

2010

2010
Under 10 år har NLM samarbetat med Erikshjälpen inom barns rättigheter, utvecklingsprogram och katastrof insatser.

2010
Secondhandbutiken Bariki-Kenya öppnas i Hestra

2013
Secondhand butiken Källan i Nässjö invigs

2014
Ett nytt Dagis för barn från slummen invigs i Ongata Rongai

2014
Life bags produktionen startar i OR för utsatta kvinnor.

2015
Byggnation av säkerhetsmur runt om området i Ongata Rongai påbörjas och blev klart 2023

2016
Vattenreningsverk installerades på OR.
Aktivitetslokal byggdes på en av de särskolorna som NLM stödjer med matprogram.

2017
Aktivitetspool invigdes för att barnen inom organisationen ska lära sig simma.
Omorganisation på Samaritens barnhem, första familjeenheten invigs!

2018
NLM öppnar första bageriet i Ongata Ronagi
Ombyggnation och expandering av kyrkolokalen i Mashuru.

2019
Andra familjeenheten på Samaritens barnhem invigs!

2020

2020
Ny yrkesutbildning startar i Mashuru inom sömnad och design med internat möjligheter.

2022
NLM öppnar andra bageriet nu i Mashuru

2022
NLM öppnar en tredje station i Kajiado regionen 6 mil söder om Mashuru en plats som heter Emotoroki 1,5 ha. Samtidigt startas den tredje mobila hälsokliniken, vattenprojekt till befolkningen. Här invigs även ett nytt Resurs hem för flickor och pojkar.

2022
Den ny Vård Centralen står klar på Mashuru stationen

2022
Samaritens samtliga fem familjeenheter står klara

2022
Utökad lokal för Life Bags produktionen, med personal toaletter färdigställs samt ny Media- och kommunikations lokal.

2023
Inköp av Vattentank lastbil på 10,000 L för distribution av vatten till utsatta områden i Magadi samt etablering av ny administration kontor.

2023
Utökar yrkesskolan och Internatet i Mashuru för att erbjuda ny kurs inom frisör och skönhetssalong. Samt ny kurs i hushållsnära tjänster i OR.

2023
Pilotprojekt med odlingar av majs i samarbete med skolor i Mashuru

2023
Life Bags produktionen utökar med ny tillverkning i Mashuru för att hjälpa massaj kvinnorna in i yrkeslivet.

Bli månadsgivare

Kontinuerligt stödjande på en valfri summa som ger organsationen en chans att lägga upp startegier för barnens framtid.

Starta en insamling

Starta din egen insamling till ett nytt speciellt ändamål eller till de sektioner organisationen redan har.

Ge en gåva

Ge en gåva i form av minnes- eller högtidsgåva som går till det mest behövande eller till önskat ändamål av dig som givare.