New Life Mission | Vi bekämpar fattigdom!

Utbildning

Utbildningsprogram

Alla barn har rätt till utbildning men det finns många barn som hindras av fattigdom, negativa kulturella seder och föräldrar som själva inte prioriterar utbildning. New Life mission fokuserar på barns rätt till utbildning genom att stödja barn ifrån utsatta miljöer som missat skolgången och hamnat i destruktiva beteende i slummen.
Flickor i massajområdet är speciellt utsatta och absolut inget som är självklart. Det kommer att krävas mod och envishet om hon ska kunna stå emot  könsstympning och barnäktenskap.
Tack för att du vill stödja en utbildnings plats och göra skillnad nu, och för lång tid framöver.

Yrkesutbildningar

Inom organisationen New Life missions finns det tre yrkesutbildningar. Här får unga människor chansen att lämna kriminalitet, prostitution och utanförskap. Efter många år av socialt engagemang i slummen och området Kwarre utanför Nairobi har organisationen tagit beslut om att erbjuda alternativa lösningar att komma ur fattigdomen genom att lära sig ett yrke inom fordon/plåtslageri, sömnad/mönster och bageri. Efter utbildningen finns det stora möjligheter att klara av att bli egen företagare och få en regelbunden inkomst.
Tillsammans utrustar vi unga människor med en  stabil grund och arbetsliv!

Dagis & förskoleverksamhet

I slumområdet Kwarre, i utkanten av Nairobi ligger en av New Life mission förskolor. Här får barn från extremt fattiga hem en utbildning, näringsrik mat och hälsovård. På dagiset lämnas barnen av föräldrar som söker dagarbete i slummen där  kriminaliteten utgör ständigt hot mot deras säkerhet. Förskolan och dagiset erbjuder barn en trygg plats där de kan leka och vila.

I Massajland Mashuru är förskolan en viktigt grund  för barn som annars tvingas arbeta med att ta hand om boskap. Nomad stammen som lever här prioriterar inte utbildning eller utveckling. På förskolan får barnen också lära sig om sina rättigheter. Något som ger dem möjlighet att själva påverka sin framtid.

Vattenprojekt

Rent vatten räddar liv! I halvöken området Mashuru finns det inte tillräckligt med rent vatten. kunskapen om vattenrelaterade sjukdomar är bristfällig därför dör många barn av bland annat diarréer. Genom New life mission kan du vara med och förändra situationen genom att borra en brunn. Samtidigt ger du ökad livskvalitet till många kvinnor som annars behövt gå flera mil  för att finna vatten. I Kenya lever ca 50 % av befolkningen i fattigdom, en stor bristvara är rent vatten. Ett viktigt projekt är vatten kiosken på  Ongata, där  många utsatta familjer hämtar vatten. För några år sedan investerade organisationen på Ongata i ett vattenreningsverk som säljer  ”Samarithan Drickning water” på flaska, överskottet går till sociala insatser för barn i slummen.  

Mobil hälsoklinik

Covid-19 påverkar massajerna hårt. För barn och familjer som lever som nomader och i fattigdom utan tillgång till rent vatten och sjukvård kan konsekvenserna bli katastrofala. Teamet på jeeplinjen är aktiva och sprider kunskap om hur man skyddar sig mot viruset, genom att tvätta händerna.

TACK; för din gåva som bidrar till att barn får tillgång till hälsovård och möjligheter att sköta sin hygien. Tillsammans kan vi minska konsekvenserna av viruset för patienterna i mashuru och magadi.

Upplysning och skydd till utsatta flickor.

I kriser är barn – och särskilt flickor – mer utsatta, många flickor blir utnyttjade. Genom uppsökande verksamhet med socialarbetare och administratör ifrån New Life mission kan vi snabbt vara på plats och erbjuda skydd, utbildning och hälsovård. När flickor får tillgång till sina rättigheter kan de förändra världen. Flickor i massajtraditionen känner sig dubbelt diskriminerade, både för att de är flickor och för att de är barn. Med den här gåvan stödjer du projekt för flickors rättigheter. Det handlar om att flickor inte ska tvingas till kvinnlig omskärelse, eller barnäktenskap utan att de ska få gå i skolan. Det handlar också om att hela familjen, samhället och beslutsfattare kan förändra situationen och låta flickor att få bestämma över sina egna liv.

Hjälp till barn med funktionsvariation i slummen

Att leva i en utsatt miljö med speciella behov är en stor utmaning. På ett hembesök berättar David om sina svårigheter att ta sig till skolan eftersom hans ena ben är förvridet och mycket kortare än det andra benet. Hans stora önskan är att få en liten rullstol. Under samtalet i plåthuset berättar hans mamma att familjen inte har råd att besöka sjukhuset och få den operation han behöver. Men att hon är glad över att samarbetet med matprogrammet ger barnen lunch varje dag. föräldrarna lagar maten och vi bidrar med råvarorna. Genom team och volontärer bidrar vi också till pedagogiska aktiviteter under skoltid.

Bli månadsgivare

Kontinuerligt stödjande på en valfri summa som ger organsationen en chans att lägga upp startegier för barnens framtid.

Starta en insamling

Starta din egen insamling till ett nytt speciellt ändamål eller till de sektioner organisationen redan har.

Ge en gåva

Ge en gåva i form av minnes- eller högtidsgåva som går till det mest behövande eller till önskat ändamål av dig som givare.