New Life Mission | Vi bekämpar fattigdom!

Trygga hem

Mariahemmet

Mariahemmet ligger 130 km sydöst om Nairobi på New Life Missions andra station i Mashuru. Hemmet är ett resursboende där både tjejer och killar räddas från negativa kulturella seder eller där barnen är helt föräldralösa. Här kan barnen utveckla sina fritidsaktiviteter inom trädgårdsodling, biodling, snickeri och bakning. De får ett hem där kärlek, omsorg och respekt är i fokus och de får möjlighet att utbilda sig. Målet är att ge barn en trygg uppväxt där lek och utbildning går hand i hand. Pojkarna och flickorna har som mål att slutföra sina grund- och gymnasieutbildning.

I Kenya praktiseras fortfarande könsstympning av flickor. En folkgrupp som utför detta är bland annat massajerna. Flickorna räknas inte som vuxna innan omskärelsen. Enligt lagen är detta förbjudet men traditionerna är djupa och ritualerna utförs ändå. Andra negativa kulturella seder i området är barnäktenskap som är en inkomstkälla för många fattiga familjer. New Life Mission erbjuder därför skydd och hjälp för att kunna stå emot dessa seder.

Hemmet tar emot akutplaceringar men arbetar mer målinriktat på att finna lösningar inom barnets familj. Detta sker genom ett nära samarbete med myndigheterna och regelbundna hembesök. Ansvarig personal arbetar med utförliga utvärderingar och bedömer vilka insatser som krävs för att familjen ska kunna göra det möjligt för barnen att bo hemma. Teamet har regelbundna matleveranser, uppföljning av barnet i skolan, samtal och upplysning om negativa kulturella seder när barnet väl är hemma hos familjen igen.

Tack för din gåva, den hjälper pojkarna och flickorna att nå sina drömmar om en bättre framtid.

Samaritens barnhem

Samariten ligger på huvudstationen i utkanten av Nairobi. Sedan starten 1985 har barnhemmet varit en trygg institution för många utsatta barn. Hemmet består av fyra familjeenheter, med 10 barn i varje enhet och en ansvarig ”mamma” som kan tillgodose barnens olika behov.

Barnen bor på barnhemmet i kortare eller längre perioder beroende på varje barns enskilda situation. Målet är att låta varje barn få möjlighet till en trygg barndom där lek och utbildning går hand i hand. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Samaritens barnhem tar först och främst emot barn som har en förälder i fängelse. Enligt kenyanska myndigheters riktlinjer är det först och främst föräldralösa barn som ska bo på barnhem. Även barn som kommer från svåra förhållanden tas givetvis emot

Alla barn i skolåldern går på missionens egen förskola eller på en närliggande grundskola. När barnet flyttar hem igen fortsätter barnet utbildningen i sin hemmiljö. New Life Mission arbetar för att barnen ska få bo hos deras familjer eller släktingar om det är en möjlighet. Detta för att kontakten med familjen är viktig och tillåter barnet att få en uppväxt utanför barnhemmet.

Stort tack för din gåva, ditt stöd betyder mycket för barnen på Samaritens barnhem!

Bli månadsgivare

Kontinuerligt stödjande på en valfri summa som ger organsationen en chans att lägga upp startegier för barnens framtid.

Starta en insamling

Starta din egen insamling till ett nytt speciellt ändamål eller till de sektioner organisationen redan har.

Ge en gåva

Ge en gåva i form av minnes- eller högtidsgåva som går till det mest behövande eller till önskat ändamål av dig som givare.