New Life Mission | Vi bekämpar fattigdom!

Socialt arbete

New Life Mission bedriver många sociala insatser till förmån för de mest utsatta individer och familjer som lever i fattigdom. Barnen som organisationen kommer i kontakt med växer upp i en miljö där sjukdom, kriminalitet, prostitution, alkohol, seder och våld är en del av vardagen.

Slummen Kware

Under många år av socialt arbete i utkanten av Nairobis slumområde Kwarre fokusera socialprogrammet på att hjälpa människor att bli självförsörjande och därmed komma ur fattigdomen. Människor som bor i slummen Kware lever under 30kr per dag. Husen är byggda av plåt och lera och tillgång till vatten är svårt.

Många ensamstående kvinnor försörjer sin familj genom dagsarbete. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att allas lika villkor respekteras.Arbetet utformas genom:
– Rådgivning & hembesök
– Matprogram
– Ekonomiskt bistånd
– Utbildning
– Hälsovård

Masajland, Mashuru

I mashuru massajland 130 km ifrån Nairobi arbetar vi på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare.

Genom ett långt samarbete med socialarbetare, barnavårdsnämnden och andra partners på plats skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi är på plats och har ett välfungerande nätverk när det sker naturkatastrofer. Samtidigt jobbar vi också långsiktigt och förebyggande genom upplysnings program i skolorna. Genom att aktivt förhindra negativa kulturella seder med barnens bästa som fokus. Fattigdomen utbreder sig och behovet för ett socialkontor och konkreta bistånd har blivit större.

Bli månadsgivare

Kontinuerligt stödjande på en valfri summa som ger organsationen en chans att lägga upp startegier för barnens framtid.

Starta en insamling

Starta din egen insamling till ett nytt speciellt ändamål eller till de sektioner organisationen redan har.

Ge en gåva

Ge en gåva i form av minnes- eller högtidsgåva som går till det mest behövande eller till önskat ändamål av dig som givare.