BARN OCH UNGDOMSHEM

Ett hem för barn med möjligheten att uppleva trygghet och omsorg. Där lek och utbildning går hand i hand som uppmuntrar till barns utveckling. Genom fadderverksamhet i Sverige och Norge är vi med och förverkligar barns drömmar.

SOCIALA INSATSER

New Life Mission bedriver många sociala insatser till förmån för de mest utsatta individer och familjer som lever i fattigdom. Barnen som organisationen kommer i kontakt med växer upp i en miljö där sjukdom, kriminalitet, prostitution, alkohol, seder och våld är en del av vardagen.

UTVECKLINGSPROGRAM

Många människor lever under svåra förhållande, gemensamt kan vi hjälpa varandra att hitta förutsättningar. Arbeta med varandras förmågor och kreativa lösningar som skapar tro om en bättre framtid.

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

New Life Mission är en kristen organisation som har många kyrkor i Kenya. Församlingen besöker också Nairobis fängelser och delar ut biblar till interner, många med livstidsstraff.

VAR MED OCH BIDRA DU OCKSÅ!